عسل طبیعی

 استفاده از مواد مغذی که در تفاله هر لیتر مخلوط را شرح می¬دهند و (مواد مختلف دیگری که از مواد اولیه زیر منشأ می¬گیرند بدون تفاوت آشکاری در حجم کمتر یا بیشتر مورد استفاده قرار می¬گیرند):
دو میلی¬گرم سولفات آمونیوم یا 750 میلی¬گرم کربنات آمونیوم، 75/0 میلی¬گرم متابیوسولفیت پتاسیم، هزار میلی¬گرم فسفات آمونیوم، یک میلی¬گرم اسید سیتریک، پانصد میلی¬¬گرم اسید سیتریک، 25/0 میلی-گرم کل ویتامین¬ها (نامشخص)، آنها با نسبت یک به سه مخلوط عسل و آب و یک بومه (بومه واحدی برای اندازه¬گیری مقدار شکر) را در 5/14 تا 5/13 درجه سانتی¬گراد ترکیب می¬کنند. پس از آنکه عمل اولیه پاستوریزه کردن و اضافه کردن مواد مغذی انجام گرفت، ده درصد آب انگور برای سری اول استفاده می-شود که بدین ترتیب مخمرهای انتخاب شده بدان اضافه می¬گردند. یک یا دو روز بعد هنگامی که مخمرها کاملاً فعال شدند، سری اول (شروع کننده) به بقیه آب انگور اضافه می¬شود.
هنگامی که آب انگور به بومه 1/0 رسید بدلیل خشک شدن آب انگور (یا اگر مایل باشید قبل از خشک شدن آن) با انتقال مایع (بدون رسوب) به داخل محفظه دیگر که در آن تخمیر (دوم) به مدت 15 تا سی روز دیگر ادامه می¬یابد، عمل تخمیر منقطع می¬گردد. در این مرحله آب انگور روشن¬تر شده و می¬توان آنرا از صافی گذراند و درون شیشه ریخت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید