عسل طبیعی

سه واقعه ی مهم در تاریخ زنبورداریسه واقعه ی مهم در تاریخ زنبورداری
1 ـ کشف حقایقی مهم درباره زنبور عسل: در سال 1586 میلادی برای اولین بار در اسپانیا مشخص شد که ملکه ی زنبور عسل، ماده بوده و تخم های داخل کندو توسط اوگذاذده می شود و او مادر همه ی زنبورهای داخل کندو می باشد.
در سال 1609، بوتلر محقق انگلیسی در کتابش به نام Femine Monarchie نرها را در کندو مشخص کرد سپس مشخص شد که زنبوران کارگر همگی ماده هستند. در سال های بعد جفت گیری ملکه با نرها، تولید موم و گرده افشانی گل ها توسط زنبوران عسل مشخص گردیدند.
2 ـ‌ پیشرفت فن زنبورداری: در بین سال های 1500 تا 1851 میلادی کوشش های زیادی برای یافتن راهی جهت استخراج عسل بدون کشتن زنبوران داخل کندو صورت گرفت. یکی از این راه ها ادغام چندین کندو در داخل یک کندو بود. بدین صورت که به جای کشتن و از بین بردن همه کندوها، زنبورهای چند کندو را در داخل یک کندو (برای گذراندن دروان سخت زمستان) قرار داده و بقیه را موردا ستفاده قرار می دادند. نحوه عمل اینطور بود که کندوها را یکی یکی در زیر یک کندوی خالی قرار داده و زنبورهای کندوی پایین را با ایجاد صدا و دود مجبور به وارد شدن به کندوی بالایی می کردند. به همین روش چند کندو را در یک کندو خالی می کردند. در داخل کندوی آماده شده بالا ملکه های موجود با هم جنگیده و فقط یک ملکه در کندو باقی می ماند.
روش دیگری که در مورد کندوهای بزرگ معمول بود بریدن و استفاده از یک سوم شان ها (شان های محتوی عسل) و نگهداری زنبورها با بقیه شان ها از سالی به سال دیگر بود. در سال بعد زنبورها محل خالی شان ها را ترمیم کرده و به همین ترتیب هر سال مقداری از عسل و موم کندوها مورد استفاده قرار می گرفت.
روش سوم، قرار دادن یک قسمت اضافی در روی کندو برای ذخیره عسل بود. مثلاً در مورد کندوهای بافتنی یا ترکه ای کلاهکی در بالا تا انتهای کندو قرار می دادند تا زنبور در داخل آن ضمن تهیه شان، عسل ذخیره کند. در پایان فصل رشد، کلاهک را برداشته و عسل را مورد استفاده قرار می دادند. کندوهای تخته ای که در بعضی از نقاط دنیا مورد استفاده قرار می گرفت، اغلب شامل یک صندوق ساده، و فاقد خصوصیات کندوی جدید امروزی بود.
پس از دو قرن کوشش و تلاش در بین سال های 1500 تا 1851، هنوز اشکالات زیادی در پرورش زنبور عسل وجود داشت. در اواخر این دوره حتی موفق شدند کندوهای قاب دار بسازند ولی چون فاصله ی بین قاب ها و بدنه ی کندو صحیح نبود، زنبورها قاب ها را به یکدیگر و به بدنه کندو چسبانیده و زنبوردار مجبور بود که برای جدا کردن قاب ها مقدار زیادی از موم ها را هر بار بریده و از کندو خارج کند.
3 ـ انتشار زنبور عسل در دنیا: همان طور که انتشار شد زنبور عسل به دنیای قدیم تعلق دارد. قبل از قرن شانزدهم در دنیای جدید (آمریکا، استرالیا، زلاند نو) زنبور عسل وجود نداشت. زنبور عسل مانند بیشتر حیوانات اهلی در مهاجرت های بشر همراه بوده و به هر جا بشر می رفته آن ها را انتقال می داده، پس از کشف قاره ای جدید زنبور عسل هم به آنجا راه یافته و مستقر گردیده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید