عسل طبیعی

خصوصیات و تاریخچه زندگی زنبور عسلزنبور عسل
زنبور عسل
زنبور عسل یکی از مفیدترین، مولدترین و شگفت انگیزترین مخلوقات خداوند است که بدون آن زندگی بر روی کره زمین، اگر غیر ممکن نشود، بسیار دشوار می شود.
در غیاب زنبور عسل یا در شرایط عدم استفاده موثر از زنبور عسل در گرده افشانی محصولات زراعی و یاغی نیازمند به این حشره، به تدریج قابلیت تولید در کشاورزی، منابع طبیعی، دامپروری و ... از بین می رود و با نابودی این منابع، فقر، گرسنگی، بیماری و مرگ و میر فراوان جایگزین زندگی می شود!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید