عسل طبیعی

زنبورداری پیشرفته در ایرانزنبورداری پیشرفته در ایران
همان طور که قبلاً گفته شد متاسفانه اطلاعات کافی و مستدل از تحولات زنبورداری در ایران وجود ندارد. در مورد این موضوع که از چه سالی کندوهای جدید در ایران رایج شدند نیز نمی توانیم دقیقاً اظهار نظر کنیم. با این حال شواهد و اطلاعات پراکنده مبین این است که از دهه ی 1330 عملاً کندوهای جدید یا کندوهای جعبه ای با قاب های متحرک در زنبورداری های ایران رایج گردیدند. البته ناگفته نماند که این کندوها قبل از این تاریخ وارد ایران شده بودند ولی چندان رواج نداشتند.
در کندوهای جعبه ای اساساً سازمان داخلی کندو را می توان کنترل کرد و مدیریت صحیح زنبورداری قابل اجراست. زیرا شان ها متحرک بوده و عملاً تمام فعالیت های زنبور را می توان مطالعه کرده و تحت نظر داشت.
از زمانی که کندوهای جعبه ای در ایران معمول شدند زنبورداران به تدریج به خوبی های آنها پی برده و هر ساله تعداد زیادی از کندوهای بومی را به کندوهای جعبه ای تبدیل کردند، به طوری که امروزه آمار موجود و منتشر شده از طرف وزارت جهاد کشاورزی مبین این است که تعداد کندوهای جدید حدود هشت تا نه برابر کندوهای بومی و غیر جعبه ای ایران است.
رایج شدن کندوهای جعبه ای در ایران نقطه ی عطفی در تاریخ زنبورداری کشور محسوب می شود زیرا تعدادی از کسانی که قبلاً زنبورداری را به عنوان حرفه ی دوم و سوم خود می دانستند کم کم به آن به عنوان شغل اصلی نگاه کرده و به صورت تجارتی در آوردند. دلیل این امر روشن است زیرا بازده این کندوها اقلاً 3 تا 5 برابر کندوهای بومی بوده و درآمد حاصل از آنها در حدی است که زندگی خانواده متوسطی را اداره میکند. به عبارت دیگر متوسط تولید سالانه ی یک کندوی جدید (جعبه ای) در ایران حدود 10 تا 15 کیلوگرم عسل می باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید