عسل طبیعی

زخم‌های ناشی از سوختگی•    زخم‌های ناشی از سوختگی
1-عسل خالص و طبیعی را روی زخم‌ها مالیده با آب ولمرم شسته و این عمل را در روز دو تا سه مرتبه انجام دهید. التیام زخم به وسیله‌ی عسل فاقد جای زخم مانده روی پوست است.
2-مخلوطی از عسل و لعاب به و به دانه را روی زخم مالیده و چندین نوبت انجام دهید.
3-موم خالی را با روغن تخم کتان مخلوط کرده و روی زخم‌ها استعمال کنید. هم‌چنین به طریق مساوی از کره، روغن کتان، موم عسل و عسل ضماد بسیار مؤثری می‌توان تهیه کرده و زخم‌های کهنه را التیام بخشید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید