عسل طبیعی

رنگ عسل :
 

رنگ عسل را در 7 طبقه تقسیم بندی میکنند :
1- روشن همانند آب
2- بیش از حد روشن
3- روشن
4- کهربایی بسیار روشن
5- کهربایی روشن
6- کهربایی
7- کهربایی تیره
برای اندازه گیری رنگ عسل روشهای اختصاصی وجود دارد. رنگ عسل ملاکی از کیفیت عسل نیست ولی برای سلیقه مصرف کننده عامل مهمی است. اگر حرارت وگذشت زمان رنگ عسل را عوض نکرده باشد میتوان از روی رنگ عسل منبع گل تغذیه زنبور را شناسایی کرد. بعد از کریستاله شدن رنگ عسل روشنتر میشود. عسل به عنوان یک عامل رنگ در صنایع غذایی به کار برده میشود واکنش قهوای شدن (Mailard reactin) عسل بسیار قوی است .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید