عسل طبیعی

رفع حساسیت : بیماران حساس به گرد گل در صورت خوردن عسل و یا در پوش های مومی شان عسل، به خاطره داشتن مقداری گرده گل در آنها ، تدریجا درجه حساسیت کاهش یافته و بهبود می یابند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید