عسل طبیعی

رشد میکربها در عسل
 

عسل به خاطرداشتن PH اسیدی ، ترکیبات ویژه ضد میکرب ،رطوبت پایین ، و آب فعال اندک برای فعالیتهای میکربی در برابررشد میکربها مقاوم است. با پاستوریزه کردن عسل قبل از بسته بندی میتوان مقاومت آنرا در برابر میکرو ارگانیسمها افزایش داد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید