عسل طبیعی

رشد سریع موها باعسل
رشد سریع موها باعسل
1 ق عسل
 1 ق آب جو 
1 ق روغن زیتون

1عددزرده تخم مرغ

همه راباهم مخلوط،و روی کل مو  بگذارید و ماساژدهید وبایک حوله بمدت ۴۰دقیقه بپوشاید وسپس آبکشی کنید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید