عسل طبیعی

ذخیره کردن گرده گل
سلامتی کلنی زنبور عسل به همان اندازه که به وجود عسل وابسته است به گرده گل نیز بستگی دارد. گرده گل تنها منبع پروتیین، مواد چربی، معدنی و ویتامین ها برای زنبور عسل بوده و برای پرورش نوزادان بسیار حیاتی است. زنبور عسل در صورت عدم وجود گرده گل قادر به پرورش نوزادان نیست. گرچه زنبورهای مسن تر می توانند تا حدودی بدون مصرف گرده گل اقدام به پرورش نوزادان کنند ولی این کار را در مقابل مصرف چربی و پروتیین بدن خود انجام می دهند، علاوه بر این نسبت رشد نیز کاهش می یابد. مقدار گرده گل جمع آوری شده به وسیله ی کلنی های زنبور عسل به عوامل مختلفی بستگی دارد ولی حداکثر تا 35 کیلوگرم توسط یک کندو در طول یک فصل نیز گزارش شده است.
زنبور عسل ضمن ملاقات انواع گل ها، گرده های چسبیده به موهای پراکنده بدن، قطعات دهانی و پاها را به روش خاصی جمع آوری و بر روی زنبیل گرده که روی پاهای عقبی قرار دارد منتقل می کند. گرده های متمرکز روی قطعات دهانی، سر و صورت و قسمت های جلویی بدن به وسیله ی پاهای جلویی جمع آوری شده و به پاهای میانی منتقل می گردد. پاهای میانی گرده های متمرکز روی قفس سینه خصوصاً سطح زیرین آن را جمع آوری کرده و همراه با گرده های دریافتی از پاهای جلویی به پاهای عقبی و روی زنیل گرده منتقل می کند. زنبیل گرده بر روی سطح خارجی ساق پاهای عقبی است. پس از پر شدن زنبیل گرده، زنبور به کندو مراجعت می کند. بعضی از آن ها به آرامی روی سطح شان قدم می زنند ولی بعضی دیگر بسیار متشنج بوده و شروع به اجرای رقص خاصی کرده که وجود منبع گرده گل را اطلاع می دهند. عده ی زیادی از زنبورهایی که گرده گل را به کندو می آورند از سایر زنبوران غذا دریافت می کنند و یا خودشان مستقیم از داخل سلول ها عسل بر می دارند. پس از جستجو و یافتن سلول مناسب، گرده آورده شده را به داخل سلول تخلیه می کنند. معمولاً گرده را در سلول های اطراف منطقه ی پرورش نوزادان تخلیه می کنند. متعاقب آن دیگر زنبورهای کارگر، این سلول ها را بازرسی و قطعات گرده را به وسیله ی آرواره ها و سر خود کوبیده و در ته سلول ها فشرده می کنند. ضمناً به وسیله ی بزاق آن را مرطوب و مقداری عسل و یا شهد به آن می افزایند و نهایتاً گرده ذخیره شده کیفیت متفاوتی از گرده گل ها داشته و به نام «نان زنبور» شناخته شده است.
به طور کلی مدت زمانی که یک زنبور برای جمع آوری یک محموله ی گرده صرف می کند کوتاه تر از مدتی است که برای جمع آوری یک محموله ی شهد نیاز دارد.
عوامل مختلفی از جمله گونه ی گیاهان، شرایط آب و هوایی و غیره روی فعالیت زنبوران برای جمع آوری گرده گل موثر است. یک زنبور برای تهیه یک محموله گرده ممکن است 6 تا 10 دقیقه وقت صرف کند و روزانه 6 تا 8 مرتبه برای جمع آوری گرده گل از کندو خارج شود.
ولی گزارشات دیگری مبنی بر اعداد و ارقام بیش از این نیز وجود دارد. وزن متوسط یک محموله ی گرده بین 12 تا 29 میلی گرم بر حسب نوع گیاه گزارش شده است.
موریزیو در سال 1935 وزن یک محموله گرده گل خشک را بین 4/8 تا 4/21 میلی گرم گزارش کرده است. در جریان چرای زنبور عسل در صورتی که گل های موجود حاوی هم شهد و هم گرده گل باشند عده ای قابل توجهی از زنبورهای چراکننده فقط گرده گل جمع آوری می کنند ولی اکثریت آن ها فقط شهد و عده ای نیز هر دو را تواماً جمع آوری می کنند.
فعالیت زنبور عسل برای جمع آوری گرده گل بین درجات 8 تا 35 درجه سانتیگراد به خوبی انجام می گیرد ولی در ماوراء این درجات کم کم متوقف می شود. همچنین در صورتی که سرعت باد از حدود 17 کیلومتر در ساعت تجاوز کند از فعالیت های زنبورها برای جمع آوری گرده گل جلوگیری و کم کم متوقف خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید