عسل طبیعی

گرده را می توان به غذاهـای متنوع و خوراکی هـای روزمره اضافه کرد. گرده باعث اختلال در مزه غذاها نمی شود زیرا در مقادیر کم اضافه می شود. در هر صورت، هر گرده طعم و مزه یمتفاوتی دارد و معمولاً کمی شیرین هستند. به این ترتیب گرده مزه های خاص را اصلاح خواهد کرد و حتی می تواند در محصول هایی با طعم و بوهای قویتر از قبیل شکلات های میله مانند یا دانه ای نمایان شود. بنابراین مقادیر باید طبق طعم و مزه تنظیم شوند.
میزان حساسیت گرده همانند سایر محصول ها نیازمند فرآوری است ( بخصوص نسبت به حرارت دادن) و ممکن است باعث از دست رفتن اثرات سودمند آن گردد. تخمیر درون نان زنیور، ممکن است نه فقط مقدار زیادی از میژگی های مفید آن را حفظ کند؛ بلکه اجزاء آنزیمی جدیدی را اضافه می نماید. چون گرده به آسانی می تواند در اکثر دستورالعمل های خوراکی بکار رود فقط مقدار کمی از آن در مقادیر کوچک توسط زنبورداران قابل عرضه و فروش می باشد. فرم های مختلف فرآوری شده بصورت (کپسول،قرص،عصاره) ارائه می شوند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید