عسل طبیعی


درمان عقرب گزیدگی با معجون امام رضا
از امام رضا علیه‌السلام نقل شده‌است: برای عقرب گزیدگی این معجون سودمند است.
1- زعفران    2- سنبل    3- قاقله    4- عاقر    5- قرحا    6- خریق سفید    7- بذرالبنج    8- فلفل سفید
همه را به نسبت مساوی با دو برابرش«فرفبون» بیامیزند و این مواد را با هم به خوبی بکوبید تا نرم شود. و بعد این کوبیده را با عسل خمیر کنید و از این خمیر به عقرب‌گزیده بخورانید درمان خواهد یافت و باید دانست که همین معجون را اگر با آب ریشه‌ی کرفس بخورند جهت درد پهلوی چپ مفید است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید