عسل طبیعی

دانه های گرده خشک می توانند مستقیماً روی صبحانه آماده پاشیده شوند یا با غله ها ترکیب گردند. بیشتر غله ها آماده شده در طول فرآوری قبل از خوردن نیاز به پختن یا گرم کردن دارند، گرچه ویژگی های مفید گرده تقلیل پیدا خواهد کرد.
بریا نگهداری دانه ای یا گرانول بودن بودن لازم است دانه های گرده را هنگامی که هنوز مرطوب و چسبناک است، به صورت پودر درآورد و سپس بر روی غله ها پاشید خمیری که قبلاً دانه های گرانول را در برداشته باشد برای پختن توصیه نمی شود.
دانه های گرده ی پودر شده ممکن است با غله ها صبحانه که بصورت پودر مانند هستند مخلوط یا با هم روی شربت عسل (سایر شربت های خوشمزه یا آب میوه بعد از برشته کردن یا پختن غله ها) پاشیده شوند.
پیشنهاد دیگر برای دانه های پخته شده و غله ها خشک شامل یک یا اجزاء بیشتری از حبه های گرده ی خشک شده در کیسه های مجزا آماده برای اضافه شدن بوسیله ی مصرف کننده است خواهد بود. این امر فرآوری و نگهداری ویژگی های مفید گرده موثر است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید