عسل طبیعی

دانستنی های زنبور عسل
زنبور عسل ممکن است به رنگ های سیاه قهوه ای زرد طلائی و دو رنگ (ترکیبی از رنگ های زرد وطلائی)باشد که رنگ های خاکستری و زرد ان نژادهای بسیار مهم را تشکیل می دهند که به زنبور کارنیولا و قفقازی موسومند . و نژاد زرد رنگ ان ها به ایتالیایی نام برده شده اند. ملکه نیش دارد ولی نمی زند . تخم های ملکه که نطفه ندارند زنبور نر و ان ها که نطفه دارند کارگر یا ملکه می شوند .از این رو اگر ملکه در مدت
4-6  هفته ای که فحل است جفتگیری نکرد تمام فرزندانش زنبور نر می شود و این کندو بی ارزش است .
هر زنبور نر دویست سلول نر برای بارور کردن ملکه اماده می سازد
ملکه در سن 15-17 روزگی - زنبور های کارگر21 روزگی - زنبور های نر در 24تا26روزگی بالغ و کامل می شوند .
کسی که مجبور است دست به کندو بزند باید قبل از رسیدن به کندو دست خود را با صابون بشوید تا زنبوران را الوده و مبتلا نسازند .همین طور ابزاری که به کندو می خورد باید همیشه ضد عفونی باشد .
کسی که با زنبور به خشونت رفتار کند اورا نیش می زند . زنبور بدون جهت نیش نمی زند باید با او خوشر فتاری کرد و اگر زنبوران عادت به نیش زدن پیدا کردند نیش زن خواهد شد .به عنوان مثال چون زنبوران بوی زنبور کندوی بیگانه را می شناسند اورا به کندوی خوهد راه منی دهند .کسی که دست به زنبور کندویی زده باید دست خود را بشوید و به کندوی دومی دست بزند تا زنبوران به او نیش نزنند و اگر این عمل تکرار شود زنبوران نیش زن خواهند شد .
کسی که عرق کرده و بودار است یا چیزهای بودارخورده سعی کند به کندو دست نزند تا نیش نخورد .
هر زنبوری پس از نیش زدن می میرد
زنبوران هم نژاد نجیب ونیش نزن – نانجیب ونیش زن دارند
از ابتدا همین که زنبوران در شکاف درخت جای می گرفتند بشر ان قطعه را از درخت بریده به خانه می اورد و کندو های صنعتی اولیه چنین بودند
کندو به اشکال یک خانواری و چند خانواری نیز وجود دارد که دومی دارای طبقاتی است و هر طبقه ای مخصوص خانواری از زنبوران عسل .
زنبورداران همیشه باید سعی کنند دو خانوار ضعیف را یکی کنند تا یک خانوار نیرومند به وجود اورند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید