عسل طبیعی

جمع آوری مرتب گرده ی روزانه در آب و هوای مرطوب صورت می گیرد و این کار در آب و هوای گرم نیز ممکن است. برای اجتناب از خراب شدن گرده و رشد باکتری ها، کپک ها نباید آن را به سرعت خشک کرد. مورچه ها می توانند از تله های گرده مقدار قابل توجهی گرده بربایند. کرل گزارش کرد که دورریزها می تواند در آب و هوای ملایم متجاوز از 30% باشد.
گرده بعد از برداشت حدود 10% آب داشته (ترجیحاً 5% یا 8%)، روش ساده ای با استفاده از لامپ روشن به منظور خشک کردن آنها بکار برده می شود ( 110 ولت یا 20ولت و 220 ولت) که بطور آویزان بالای جعبه یا سینی گرده قرار می دهند تا گرده را بیش از چهل یا 45 درجه سانتی گراد گرم نکند. برای خشک کردن با اشعه ی خورشید روی گرده را برای اجتناب از نور و اشعه مستقیم و شدید خورشید باید پوشانید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید