عسل طبیعی

خرید محصول های فرآوری شده نیازمند احتیاط می باشد. عمل کننده باید روش های فرآوری لازم برای نگهداری کیفیت دقیق گرده، که در طول دوره ی جمع آوری برای چهار روز حاصل شده بکار برد. معمولاً تله بین ته تخته کندو و نوزادان قرار داده می شود. چه خریدار چه مصرف کننده، خرده فروش یا فرآیند کننده باید خیلی مواظب باشند و به اداره کردن و روند تولید از مرحله جمع آوری در مزرعه تا پایان محصول توجه دقیق داشته باشند. یک برچسب صحیح می تواند تمام اقدام های ضروری انجام شده را به دلیل ضمانت کیفیفت محصول شرح دهد. نیاز برای رفتار اخلاقی عالی و دانش در همه ی سطوح به وسیله ی هر کسی که از شروع در این شغل باشد چه تولید کننده، چه فرآیند کنده یا توزیع کننده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. تشکیل سازمانی برای کنترل تولیدکنندگان و صنعتگران که این محصول را مورد کنترل قرار دهند و تأیید کنند مفید است تا تقلب یا اجتناب در کیفیت غیر قابل اعتماد را به حداقل برساند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید