عسل طبیعی


کنترل کیفی گرده مشکل است و تحت شرایط محیطی مختلف غیر ممکن می باشد، بنابراین بسیار مهم است که خریدار، تهیه کننده گرده را خوب بشناسد و به او اعتماد کند. تولیدکنندگان مطمئن باید همه ی امکانات ذخیره سازی و فراوری و طرز استفاده از آنها را در اختیار داشته باشند. به علاوه محل تولید، نه فقط اقامتگاه؛ بلکه مرکز فرآوری باید از مواد شیمیایی یا آلودگی صنعتی عاری باشد (و درمان شیمیایی کندوها). این مناطق بطور نادر در کشورهای صنعتی و وسیع وجود دارد و مواد شیمیایی زراعی؛ حتی در کشورهای پیشرفته استفاده می شوند. مناطق دورتر مشکلاتی از قبیل محل ذخیره سازی مناسب را دارند و همچنین در زمینه حمل و نقل با دشواری هایی مواجهند که ممکن است به دستگاه جمع آوری کننده مخصوص گرده و مراکز ذخیره سازی، نیاز داشته باشند.
گاهی وقت ها بازاریان فریبنده، با اعمال غیر اخلاقی یا جعلی از مطلع شدن مصرف کنندگان یا خریداران درباره ی شرایط ذکر شده امتناع می کنند. زمانیکه آزمایش های معتبر توسعه یابند و نیازهای قانونی اجباراً آزمایش های بیشتری را سبب شوند آن وقت فقط تولید کنندگان مسئول می توانند قابل اعتماد باشند.
خرید محصول های فرآوری شده نیازمند احتیاط می باشد. عمل کننده باید روش های فرآوری لازم برای نگهداری کیفیت دقیق گرده، که در طول دوره ی جمع آوری برای چهار روز حاصل شده بکار برد. معمولاً تله بین ته تخته کندو و نوزادان قرار داده می شود. چه خریدار چه مصرف کننده، خرده فروش یا فرآیند کننده باید خیلی مواظب باشند و به اداره کردن و روند تولید از مرحله جمع آوری در مزرعه تا پایان محصول توجه دقیق داشته باشند. یک برچسب صحیح می تواند تمام اقدام های ضروری انجام شده را به دلیل ضمانت کیفیفت محصول شرح دهد. نیاز برای رفتار اخلاقی عالی و دانش در همه ی سطوح به وسیله ی هر کسی که از شروع در این شغل باشد چه تولید کننده، چه فرآیند کنده یا توزیع کننده باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد. تشکیل سازمانی برای کنترل تولیدکنندگان و صنعتگران که این محصول را مورد کنترل قرار دهند و تأیید کنند مفید است تا تقلب یا اجتناب در کیفیت غیر قابل اعتماد را به حداقل برساند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید