عسل طبیعی

حساسیت های گرده که تب علف خشک نامیده شده مدت زیادی است که شناخته شده است، امروزه به نظر می رسد در محیط های پر از فشار و استرس که افراد زیادی از حساسیت ها رنج می برند. تشخیص منشأ دقیق آن مشکل باشد. حساسیت های ویژه نسبت به گرده ممکن است با تغییر محیط بوجود آید. بی حسی با روش های طبی غربی (تزریق های زیر پوستی عصاره های گرده) اثر کند اطباء ادعا کرده اند که حساسیت های گرده قابل علاج می باشند. گفته می شود که مصرف عسل محلی اثر بی حس کنندگی دارد؛ زیرا همه عسل ها حاوی مقادیر کمی گرده هستند. در هر حال تمام گونه های گرده که توسط زنبوران جمع آوری می شوند، قابل دسترس نیست و به این ترتیب ممکن است این اتفاق در عسل های مخصوص رخ ندهد. شواهدی در دسترس نیست که ثابت کند مصرف عسل حساسیت های گرده را علاج می کند؛ اما مصرف مقادیر کم عسل بطور منظم تاکنون به کسی صدمه نزده است. مصرف عسل فشرده شده که همیشه مقدار زیادی گرده را ممکن است برخی وقت ها باعث عکس العمل های حساسیت شود ( تجربه شخصی). فین برگ و همکاران (1940) نشان داند که مصرف گرده فقط بطور جانبی نمی تواند توصیه شود و همچنین نمی تواند از بهسازی ها احتمالی لازم برای بهبود عمومی در تندرستی قابل تشخیص باشد.
بزرگترین ریسک حساسیت عکس العمل هایی است که با مصرف مستقیم گرده بوجود آید. مصرف گرده بسته بندی شده در کپسول ها یا قرص های روکش دار که از تماس مستقیم گرده با پوشش غشاء مخاطی جلوگیری می کند، همین که وارد لوله گوارش شود هیچگونه عکس العمل حساسیت بوجود نمب آورد.
پیش بینی در بدست آوردن هر غذایی که گرده در آن مخلوط شده است تا برای تندرستی جایز شمرده شود لازم است. باریونوو (1983) و آزمایش های شخصی نویسنده که بشدت نسبت به بعضی از گونه های گرده حساس است این مسئله را که با قورت دادن گرده و با اجتناب از برخورد آن با چشم ها، بینی، دهان، گلو و حلق که عکس العمل های حساسیت را از بین می برند، تأیید کردند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید