عسل طبیعی


توجـه فوق العـاده زیادی باید به عمل آید که گرده ی جمع آوری شـده توسط زنبور با گل هـایی که بوسیله ی آفت کش ها سمپاشـی شده اند آلوده نشود. برای چندین روز یا یک هفته بعد از سمپاشی مزارع یا جنگل ها هیچگونه گرده ای نباید جمع آوری شود ( دامنه آلودگی در دایره ای به قطر سه تا چهار کیلومتر ذکر شده است).
اگرچه گلوله های گرده از خارج به کندو آورد می شوند؛ ولی نظافت و معالجع بیماری های موجود در کندوها می تواند گلوله های گرده را آلوده کند. برای مثال، ممکن است تمیر کردن بقایای آشغال کندو، شربت برگشتی زنبوران، شهد یا عسل باعث این آلودگی شود.
دانه های گرده قبل از ورود زنبورها به کندو جمع آوری می شوند، رح های زیادی از تله های گرده وجود دارد بعضی از این تله ها برای تمیز کردن و برداشت آسان تر و برخی ساده تر برای نصب در کندو می باشند.
بازده به ندرت از 50% زنبوران چراگر در بازگشت به کندو، دانه های گرده را رها می کنند. زنبوران عسل در پیدا کردن راه های جلوگیری از دست دادندانه های گرده ابتکار عمل دارند، مثل سوراخ های کوچک یا غربال های ناهموار، و ممکن است حتی گرده ها را از سینی جمع آوری بربایند؛ البته اگر دسترسی بر آنها ممکن باشد. روش های جمع آوری گرده در رشد عادی کلنی های زنبور عسل یا تولید عسل دخیل می باشند. بنابراین قراردادها زنبور داری استاندارد باید برای زمان جمع آوری گرده مورد هم فکرده و مشورت قرار گیرد (دا دانت، 1992) تا اثرهای سوء در زنبورستان نداشته باشد.
بعد از خشک کردن، باید گرده را از مواد خارجـی پاک کرد. یک میله لوله مانند که از مفتول سیمـی ساختـه شده باشد با داشتن سوراخ هـا می تواند مقادیر قابل توجهی از دانه هـای گرده را تمیز کند. روشهـای ساده تری نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد. بنسون (1984 ، در انگلستان) و مارکوس (1991، در فرانسه) محاسبات خیلی خوبی روی جمع آوری گرده از طریق تله و مراحل بعدی ارائه داده اند.
نان زنبور معمولاً در روی شان های نوزاد یا شان های مجاور حجره های نوزادان یافت می شود. مقدار قابل دسترس این نان به طور معمول خیلی کم است.
برخی از نژادهای زنبور عسل مقادیر زایدی نان زنبور را (که از گرده تشکیل شده) موقعی که کندو بی ملکه می شود، در حجره های نوزادان یا فضاهای دیگر ذخیره خواهند کرد. چنینکاری با استفاده از کندوهای محلی مشکل تر یا غیرممکن خواهد بود؛ اما ایجاد تغییر ممکن است قابل استفاده و با ارزش باشد. همانطور که قبلاً یادآوری شد نان زنبور می تواند در منزل با استفاده از گرده ی جمع آوری شده زنبوران ساخته شود
برخی دیگر از زنبوران اجتماعی معمولاً گرده هایشان را در محفظه هایی جدا از شان هـای نوزادان ذخیره می کنند. این مخازن گرده بدون تخریب لانه می توانند برداشت شومند؛ اما ذکر این نکته مهم است که منابع غذایی را بطور کامل نباید خالی کرد و احتیاط لازم باید رعایت شود

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید