عسل طبیعی

گرده ای که بوسیله زنبوران جمع آوری می شود و در غذاهای گوناگون یا داروهای خوراکی بکار می رود بی شک همان گرده ریز و دانه گل هااست. صدها یا گاهی وقت ها میلیون ها دانه گرده موجود در گل به وسیله زنبورهای عسل و بصورت حبه هایی کوچک به کمک سبدهای گرده واقع در پشت پاهای عقبی زنبورها جمع آوری می شود . در یک دفعه جمع آوری گرده یک زنبور عسل فقط می تواند دو نوع از این گرده را حمل کند.
معمولاً گرده های جمع آوری شده بوسیله زنبور عسل به دلیل چسبیدن به یکدیگر و همچنین خاصیت مخلوط شدن با عسل معمولاً مزه شیرین دارند. بعضی گرده ها از نظر لیپیدی خیلی غنی بوده و بدون نیاز به شهد گل یا عسل به یکدیگر می چسبند. زنبوران چراگر در طول یک سفر به ندرت گرده و شهد را از دو گونه گل جمع آوری می کنند. بدین ترتیب گلوله های موجود در پشت پاهای عقبی، یا سبد گرده محتی یک یا تعداد محددی گرده می باشند. بخشی از گرده تخمیر شده مجد در شان های زنبر عسل نسبت به دانه های گرده تازه جمع آوری شده از مزرعه، ترکیب و ارزش غذایی متفاوتی دارد و برای تغذیه لاروها و نوزادان زنبورعسل و همچنین زنبوران کارگر جوان به منظور تولید ژله رویال مناسب است. گرده غذای کاملی است که همراه با عسل تنها منبع غذایی برای زنبوران عسل به حساب می آید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید