عسل طبیعی

جمع آوری صمغ یا بره موم
صمغ یا بره موم عبارت است از ترشحات صمغی یا شیره نباتات که زنبورها آن ها را با قطعات دهانی خود جمع آوری کرده و به زنبیل گرده گل روی پاهای عقبی منتقل و به کنده حمل می کنند. در داخل کندو سایر زنبورها صمغ را از روی پاهای زنبورآوردنده برداشته و به نقاط مناسبی در کندو حمل و مستقر می کنند.
زنبورهایی که بیش از 20 روز عمر داشته باشند صمغ جمع آوری کنند و معمولا در روزهای گرم این عمل را انجام می دهند. تعداد زنبورهای جمع آورنده صمغ در هر کندو کم می باشد.
ضمناً جمع آورنده های صمغ در کندو اقدام به رقص نیز می کنند ولی دنباله رو نخواهند داشت.
صمغ یا بره موم برای صیغل دادن دیواره های کندو، تعمیر قسمت های شکسته و شکاف خورده، تنگ کردن سوراخ پرواز، مسدود کردن سوراخ های اضافی، و غیره به کار برده می شود.
منابع گیاهی جمع آوری صمغ در مناطق مختلف متفاوت است ولی عمدتاً درختان صنوبر، افرا، توسکا، سوزنی برگان، نارون، بید، تبریزی، آکاسیا، اوکالیپتوس و غیره می باشند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید