عسل طبیعی

تولید بچه ی مصنوعی
در کشورهای پیشرفته در فن زنبورداری و پرورش زنبورعسل امروزه به ندرت اتفاق می افتد که جمعیتی بچه به طور طبیعی بدهد. چه همه زنبوردارها با گرفتن بچه مصنوعی امکان دادن بچه ی طبیعی را از جمعیت هایشان می گیرند. تولید بچه های طبیعی این نقطه ضعف را دارد:
1- بچه زنبور اغلب به نقاط دور دست پرواز  کرده و از دست زنبوردار فرار می کند.
2- در صورتی که در زنبورستان بچه ی طبیعی بدهد خیلی از مواقع در روی درخت های مرتفع تشکیل  می گرددکه گرفتن آن ها خالی از خطر جانی نیست.
3- زنبور دار نمی تواند تشخیص دهد که بچه از کدام کندو بیرون آمده است تا به بچه ملکه به جمعیت بچه دهنده بتواند کمک کند. مگر آن که پشت ملکه هایش رنگ شده باشد بلکه شماره هم داشته باشند و شماره آن در شناسنامه اش نوشته شده باشد.
تازه این کار فقط برای پیش بچه ممکن است. برای پس بچه که ملکه اش تازه متولد شده و نه رنگ و نه شماره دارد غیر عملی است.
و اما بچه مصنوعی را چگونه تولید می کنند؟ راه های مختلفی وجود دارد که در این جا چند را آن شرح داده می شوند:
الف- ملکه و 4 شان از یک جمعیت قوی را با زنبورهایی که رویشان نشسته اند به کندوی خالی تازه ای انتقال می دهند. روی قاب ها نباید پستانکی وجود داشته باشد. اگر داشت فوری آن را خراب و به ویژه لارو پستانک ها را بیرون آورده، دور ریخت. زنبورهای سه قاب دیگر از همان جمعیت قوی را نیز داخل کندوی تازه تشکیل شده تکان داد و قاب های بدون زنبور را به کندوی خودشان برگرداند.
این بچه را که به طور مصنوعی تولید گردیده باید حتماً با شربتی که از یک لیتر آب ولرم و یک کیلو شکر و یا بهتر این که به جای شکر یک کیلو عسل درست می شود اقلاً یک هفته تغذیه کرد.
داخل کندو قدیمی 3 تا 4 پستانک (هر چه پستانک بزرگتر باشند بهتر) باقی می گذارند و بقیه را خراب می کنند و حتماً لاروهای شان را دور می اندازند. بقیه کار را خود زنبورها به خوبی انجام می دهند. تنها باید مواظب گرما و ذخیره عسل کندوها بود و در صورت لزوم به آن ها کمک کرد.
این را تنها برای جمعیت هایی پیشنهاد می گردد که خود، تصمیم به بچه دادن گرفته و روی شان هایشان نیز تعدادی سلول های ملکه با پستانک سرباز و یا سربسته وجود دارند.
ب- بر خلاف روش اول ملکه را در کندوی قدمی باقی گذاشته و 4 شان با زنبورهایی که رویشان نشسته اند و همه ی سلول های ملکه به کندوی تازه منتقل می گردند، زنبورهای 3 شان از همان جمعیت را داخل کندوی تازه تکان داده و شان ها را به کندوی قدیمی برمی گردانند. داخل کندوی تازه 3 یا 4 عدد از بزرگ ترین پستانک ها را گذاشته، بقیه را خراب می کنند. ادامه ی کار مثل روش قبلی است.
د- بدون توجه به ملکه، 4 شان با زنبورهایی که رویشان نشسته اند را به کندوی خالی منتقل و زنبورهای 3 شان را نیز داخل آن تکان داده و شان ها را به کندوی قدیمی بر می گردانند.
مهم این است که در هریک از کندوها اقلاً یک شان با لاروهای جوان و سرباز یعنی لاروهایی که سن آن ها کمتر از 3 روز است حتماً وجود داشته باشد. اگر کندو به اندازه کافی لاروهای یک تا سه روزه نداشت می توان از کندوهای خوب و پرمحصول دیگر شان ها با لاروهای یک تا 3 روزه را برداشته به این کندوها منتقل کرد.
در کنترلی که سه روز بعد انجام می گیرد معلوم می شود که ملکه در کدام یک از 2 کندوها می باشد چون در کندویی که ملکه نیست زنبورها روی شان ها چند عدد پستانک یا سلول ملکه درست می کنند و حال آن که در کندویی که ملکه است کارها روال عادی داشته و از سلول ملکه خبری نخواهد بود. باز هم ادامه ی کار مثل تغذیه و حذف سلول های ملکه ی زیادی و غیره ... مثل روش اول می باشد.
یک مطلب مهم
سال ها تجربه نشان داده است که تقریبا همیشه بچه های مصنوعی بعد از یکی دو روز ضعیف می شوند. دلیلش هم این است که زنبورهایی که قادر به پروازند به محل و کندوی قدیمی خود برمی گردند. در نتیجه تعداد زنبورهای بچه مصنوعی کم می شود. باید برای این که چنین وضعی پیش نیاید سوراخ پرواز کندویی را که باید بچه در آن تشکیل گردد با توری بست تا زنبورها نتوانند از کندوها بیرون بیایند و پس از تشکیل بچه، سر کندو را گذاشته و بعد از آن که به تعداد کافی بچه از کندوهای مختلف گرفته شد آن ها را حداکثر 2 ساعت پس از تشکیل بچه به نقطه ای دور به فاصله ی تقریباً 10 کیلومتری انتقال داد. تنها در چنین وضعی است که زنبورهای قادر به پرواز به ناچار در کندو باقی می مانند و بچه ها ضعیف نمی شوند.
اگر بچه مصنوعی در بهار تولید شود اقلاً باید 2 ماه در محل تازه باقی بماند تا نسل عوض شود. یعنی همه ی زنبورهایی که قبل از انتقال قادر به پرواز بودند ازبین بروند. پس از این مدت بچه ها را می توان به زنبورستان اصلی برگرداند. هرگاه بچه مصنوعی در نیمه ی دوم تابستان و یا بعد از آن تولید شده باشد (که کمتر اتفاق می افتد) در این حال بهتر است آن ها را تا اردیبهشت سال بعد در محل تازه نگهداری کرد. چون زنبورهایشان مدت زیادتری عمر می کنند. ولی اگر قرار باشد که جمعیت های زنبورستان اصلی را فوری به نقطه ی دیگری کوچ دهند در این حال می توان بچه ها را نیز در کنار جمعیت ها زنبورستان اصلی و همراه با آن ها انتقال داد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید