عسل طبیعی

تورّم غدد•    تورّم غدد
1-برگ مریم گلی یا سالویا به صورت چای تهیه کرده، با عسل مخلوط نموده روزانه دو نوبت به مدت 5 تا ده دقیقه غرغره نمایید.
2-پودر خشک شده گیاه دم‌اسبی را با عسل مخلوط کنید و ضماد به دست آمده را زیر گلو بمالید و برای چند ساعت ببندید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید