عسل طبیعی

ترکیب گرده از گونه ای به گونه ی دیگر فرق می کند و این تغییر و تنوع ترکیبات می تواند خیلی بالا باشد.. مقدار پروتئین گرده متجاوز از 40% گزارش شده است؛ ولی میزان متوسط آن 5/7 تا 35 درصد است. حدود تغییرات قند در دانه های گرده از 15 تا 50% متغیر است. بین ترکیب دانه های گرده ی جمع  آوری شده بوسیله ی زنبور عسل، ا نظر نشاسته (18%) تفاوت وجود دارد. برخی از ترکیبات گرده جمع آوری شده در جدول 1-3 نشان داده شده است.
ترکیب های گرده شامل پروتیین ها و آمینواسیدها، لیپیدها، (چربی ها، روغن ها یا سایر مشتق ها) و قندها می باشد. کلیه اسیدهای آمینه ضروری انسان (فنیل آلانین، لوسین، والین،ایزلوسین، آرژنین، هیستیدین، لیزین، متیونین، ترئونین و تریپتوفان) در گرده موجود بوده؛ ولی پرولین به میزان زیادی در آن وجود دارد همچنین آنزیم های زیادی در گرده مثل گلوکز اکسیداز وجود دارد که به وسیله زنبوران عسل به آن اضافه می شود.
آنزیم در نان زنبور عسل نسبت به دانه های گرده ی تازه جمع آوری شده خیلی بیشتر است. تا سال 1989 فقط 16 اسید از 31 اسید چرب موجود در دانه های گرده مشخص شده بود و عمده ترین آنها اسید پالمیتیک است و اسیدهای میریستیک، لینولئیک، اولئیک، استئاریک تا حدی در گرده موجود هستند. سیمال و همکاران (1989) هفت نوع استرول و کلسترول را در گرده مشخص کردند. همچنین منو، دی و تری گلیسیریدها نیز به فراوانی در گرده یافت می شود.
بیشتر قندهای ساده موجود در دانه های  گرده: فروکتوز، گلوکز و ساکارز می باشدکه توسط زنبوران چراگر در مزرعه جمع آوری می شوند. پلی ساکاریدها مثل کالوز، پکتین، سلولز، لیگنین، اسپوروپلینین و غیر آن ترکیبات عمده ی دیگر گرده هستند. بعد از اینکه گرده در شان ها ذخیره گردید قندها و آنزیم های اضافی با تخمیر اسید لاکتیک، نان زنبور را بوجود می آورند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید