عسل طبیعی


اهمیت گرده به عنوان ماده غذایی پروتئین دار نه فقط بخاطره پروتئین آن است بلکه از لحاظ اسیدهای آمینه ضروری برای زنبور و تنوع و مقدار موجود در آن که بالغ بر20 نوع اسید آمینه ضروری و غیر ضروری می باشد نیز شایان توجه است .
به طور که مشخص شده است گرده های موجود در هوا که به وسیله باد حمل می شوند معمولا ایجاد آلرژی در دستگاه تنفسی و همچنین ایجاد تب علفی می نمایند ولی بر عکس ، گرده های حشره دوست یا پولن آنتموفیلیک به صورت خوراکی آلرژی زا نیستند . بلکه درمان کننده آلرژی نیز می باشند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید