عسل طبیعی

برای جلوگیری از هدر رفتن عسل با میوه¬ها یا آجیل¬ها تنها از عسل¬های رس کردن می¬توان استفاده کرد. برای این منظور دو روش پیشنهاد می¬شود. اگر مواد اولیه یا عسل مایع و بطور همزمان مخلوط شوند محصولی سفت تشکیل می¬شود. از طرف دیگر برای تهیه یک محصول نرم می¬توان عمل ترکیب را پس از بلورسازی به پایان رسانید. برای ترکیب میوه¬های خشک با عسل متبلور و نرم در اندازه¬های کم می¬توان از یک چرخ گوشت تمیز استفاده کرد.
در دستورالعمل زیر، از زردآلو استفاده شده است و می¬توان به جای زردآلو از میوه¬های دیگر نیز استفاده کرد و انواع میوه¬ها و مارمالادها، وابسته به سلیقه می¬توانند جایگزین شوند. هنگامی که نوع عسل و میوه تغییر پیدا کند باید توجه داشت که طعم آنها با یکدیگر سازگار باشند.
مواد اولیه (بر اساس وزن) بنابه نظر برت هولد (1988)
عسل با رنگ روشن (مایع)    5/8، عسل دانه¬ای (بخوبی رس کرده)،
زردآلود خشک (با کیفیت بالا)    5/0
اگر رطوبت عسل بالا بوده و امکان تخمیر وجود داشته باشد، پس از مخلوط کردن میوه خرد یا له شده برای ده دقیقه در دمای 65 سانتی¬گراد آن را پاستوریزه می¬کنند. مقدار کمی عسل مایع را به عسل رس اضافه می¬کنند. وقتی که بخوبی مخلوط شد، به بقیه آن عسل مایع یا میوه مخلوط اضافه کنند. اگر خطر تخمیر کم باشد، چرخ کردن میوه خشک و عسل رس با مقدار کمی از عسل مایع خوب خواهد بود. این مخلوط را با عسل بخوبی هم زده و درون ظرف¬های تمیز دهانه گشاد ریخته. درب ظرف را بسته و مخلوط را در دمای 14 درجه سانتی¬گراد به مدت پنج روز یا هر مدت زمانی که رس بسته شود قرار می¬دهند. در مرحله آخر دور ظرف را تمیز کرده و برچسب قشنگی بر روی آن می¬چسبانند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید