عسل طبیعی

بلند اسمان جایگاه زنبوران بلند پرواز
در فصل بهار که گل ها فراوان و تولید عسل بسیار می شود هر روز جدید به دنیا می ایند و خانه ها از عسل و تخم زنبور پر می شود  جمع کثیری از زنبوران ناچار کندو را برای نوزادان و پرستاران می گذارند و به دنبال ملکه به نقطه ای دیگر ی مهاجرت می کنند ناگهان فضای نیلگون اسمان در اثر حرکت هزاران جفت بال مهاجر به ارتعاش در می اید .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید