عسل طبیعی

بعضی از احادیث اهل بیت (ع)در مورد عسل

:پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند

بر شما باد دو درمان  ؛ عسل و قرآن .

بحار الانوار جلد 66 صفحه 290 حدیث 2

امام رضا علیه السلام فرمودند :

هر که می خواهد در همه ی زمستان از سرماخوردگی دور بماند ، هر روز ، سه لقمه شهد (عسل) بخورد.

طب الامام الرضا علیه السلام ، صفحه 37

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

نزد من ، برای زن تازه زا ، درمانی همانند خرما و برای بیمار ، درمانی همانند عسل وجود ندارد.

کنز العمال جلد 10 صفحه 44 حدیث 28279

عن الامام الرضا علیه السلام : پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

خداوند برکت را در عسل قرار داده است . درمان دردها ، در آن است و هفتاد پیامبر دوام سودمندی آن را از خداوند خواسته اند .

مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 359 حدیث 1173

عن الامام الکاظم علیه السلام : امام علی علیه السلام فرمودند :

بیمار ، به چیزی همانند خوردن عسل ، درمان نجسته است.

الکافی جلد 6 صفحه 332 حدیث 5 / بحار الانوار جلد 66 صفحه 292 حدیث 8

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

عسل چه خوب نوشیدنی ای است !  قلب را مراقبت می کند و سردی سینه را از میان می برد.

مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 358 حدیث1168

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

عسل درمان هر درد است ، اگر که آن را از شهدش استخراج کنی .

بحار الانوار جلد 66 صفحه 292 حدیث 7

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

اگر در چیزی درمانی باشد ، در نیشتر حجامتگر و نوشیدنی ای از عسل است.

عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد 2 صفحه 35 حدیث 83

امام کاظم علیه السلام فرمودند:

در عسل ، درمان هر دردی است ، هر کس ناشتا یک انگشت از آن را بلیسد ، این عسل بلغم را پایان می دهد ، صفرا را فرو می نشاند ، تلخه ی سیاه ( زرداب) را مانع می شود ، ذهن را صفا می بخشد و اگر که همراه با کندر خورده شود ، حافظه را نکو می سازد.

الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام ،  صفحه 346

پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

عسل ، درمان است .

بحار الانوار جلد 66 صفحه 294 حدیث 19

عن الامام الرضا علیه السلام : پیامبراکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند :

اگر کسی به شما شربتی از عسل را تعارف کرد رد نکنید .

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه 724

عن الامام الرضا علیه السلام: حضرت علی علیه السلام فرمودند:

سه چیز حافظه را زیاد می کند و بلغم را از بین می برد ، قرائت قرآن ، عسل و کندر.

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه 724

حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند :

هر کس در نطفه اش نقصانی پدید آمد ، شیر یا عسل بخورد .

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه 724

عن الامام الرضا علیه السلام : پیامبر اکرم صل الله علیه و آله و سلم فرمودند:

خداوند متعال در عسل برکت گذاشته و شفای دردها را در آن قرار داده است .

اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام صفحه 724

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله فرمودند:

تن با سه چیز شاداب و پروریده می شود . بوی خوش ، لباس ملایم و نوشیدن عسل.

مفاتیح الحیاة صفحه 159 و طب النبی صفحه 25

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید