عسل طبیعی

برداشت عسل از کندوی شیشه ایبرداشت عسل از کندوی شیشه ای
بهترین زمان برای برداشتن شان عسل موقعی است که حجره های آن پر از عسل باشد. اگر همه ی حجره های شان عسل نداشت و تعداد کمی از آن حاوی گرده یا نوزاد بود، برداشتن آن اشکالی ندارد.
حجره های نوزادان کرمی شکل به راحتی قابل شناسایی است. حجره های گرده نیز به رنگ زرد یا نارنجی می باشند.
برای برداشت عسل از کندوی شیشه ای، ابتدا کندو را با رعایت نکات ایمنی به فضای آزاد ببرید. سپس مدخل پرواز را به آرامی باز کنید. با عمل دود دادن، زنبورها به هیجان آمده و جنب و جوش بیشتری از خود نشان می دهند. در این هنگام، هیچ واکنشی از خود نشان نداده، به آرامی شان عسل مورد نظر را خارج کنید و به جای آن یک شان آماده با حجره های خالی در کندو قرار دهید. سپس، شان عسل را به همراه زنبورهایی که روی آن نشسته اند، کمی دورتر از کندو ببرید و با دودی بر روی آن بدمید.
نکته ی مهم در مورد برداشت عسل در کندوی شیشه ای این است که هرگز نباید هر دو شان را با هم از کندو خارج کنید. اگر هر دو شان پر از عسل بود، اول شان پایین و سپس شان بالا را بردارید و به جای شان پایین، یک شان خالی در کندو بگذارید. در این حالت زنبورهایی که وارد کندو می شوند، ابتدا روی شان خالی را پر می کنند و کم تر به طرف شان بالایی که عسل دارد، می روند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید