عسل طبیعی


گرده ی جمع آوری شده با دست و نیز بوسیله ی زنبور عسل برای گرده افشانی دستی یا مکانیکی بکار برده شده است. گرده ی جمع آوری شده با دست می تواند برای چند هفته یا ماه ها از طریق سردخانه حفظ و نگهداری شود.
ولی گرده ی جمع آوری شده بوسیله ی زنبور عسل قابلیت زیست پذیری خود رابعد از چند ساعت از دست می دهد و با گذشت زمان این امر افزایش می یابد. عقیده بر این است که برخی آنزیم ها را زنبوران در خلا جمع آوری گرده ی گل به گرده اضافه می کنند که مانع از توان گرده برای سبز شدن روی کلاله گل می گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید