عسل طبیعی

از سال 1980 آزمایش ها نشان داده اند که گرده ی جمع آوری شده بوسیله ی زنبوران عسل باعث شناخت آلودگی محیط می شوند. گرده ی جمع آوری شده توسط زنبوران عسل، در تشخیص ظرفیت نواحی معدنی و استخراج معدن موثر است. اگر گرده ی مناطقی که آلودگی شدید دارند برای مصرف انسان یا حیوان بکار رود اثرهای مضر گرده مشاهده خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید