عسل طبیعی

برای بافت‌های بدخیم و سرطانی•    برای بافت‌های بدخیم و سرطانی
ورم‌ها را با مخلوط گرم عسل و عصارۀ پیاز ماساژ دهید. همچنین با ضماد نمودن محل ورم با موم عسل (بشرط تمیز نگهداشتن محل ورم) بطور مداوم انجام گیرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید