عسل طبیعی

اسیدها در عسل
 

منظور اسیدهای طبیعی و خوراکی است مثلا آمینو اسیدها یا اسید سیتریک یا اسید بوتیریک وغیره. در حدود05/0درصد تا01/0درصد یعنی 5 تا10گرم در 10کیلوگرم عسل، میتوان در عسل اسید آمینه یافت .درمورد اسیدهای آلی 17 تا117گرم در 10کیلوگرم عسل، میتوان در عسل اسید آلی یافت(% 0.17 تا % 1.17).این ترکیبات باعث میشوند PH عسل بین4/3 تا 1/6 متغیر باشد. درعسل18 اسیدآمینه به صورت آزاد وجود دارد که فراوا نترین آنها اسید آمینه پرولین میباشد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید