عسل طبیعی

ازدیاد نرهای پر قدرت

پس از اتمام گل درختان میوه و شروع باز شدن سایر انواع گل های عسل خیز، فقط در کندوهایی که سال قبل بیش از همه عسل داده بودند یک قاب نواردار یعنی یک قاب خالی که بالایش یک نوار سه سانتی متری از موم پرچ شده باشد آویزان می کنند. معمولاً زنبورها روی آن سلول های نر می بافند، ملکه هم داخل آن ها فقط تخم نر می گذراند. جفت گیری چنین نرهایی که به زودی متولد خواهند شد با ملکه هایی که در ماه های آتیه متولد می شوند جمعیت های فعالی به وجود می آورد که نتیجه آن بالا رفتن میزان محصول خواهد بود. برای این که منحصراً از چنین نرهایی در زنبورستان وجود داشته باشد و از تولد نرهای متوسط و بد جلوگیری شود به محض مشاهده ی سلول های سر پوشیده نر در کندوهای دیگر با چنگال یا کارد، سر سلول های مزبور را می برند. لاروهایی را که به این طریق کشته می شوند، خود زنبورها از کندو به خارج حمل می کنند.

از آن جایی که در بهار جمعیت، ذوق و علاقه دارد که خود، تعدادی نر تولید کند و فقط در این صورت حاضر به فعالیت می باشد، پس از کشتن نرهای جمعیت های ضعیف به منظور جانشین کردن آن ها می توان یک قاب با لاروهای سر بسته ی نر از کندوهای پر محصول در داخل کندوهای همان جمعیت ضعیف آویزان کرد. به این طریق از تولد زنبورهای نر کندوهای ضعیف جلوگیری می شود. کندوهای ضعیف با دریافت لاروهای نر از خارج باز هم با ذوق و شوق به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ازدیاد زنبورهای نر به کمک قاب های نواردار در هر کندو را سالیانه چندین بار می توان تکرار کرد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید