عسل طبیعی

اروپا بدون روسیهاروپا بدون روسیه
تعداد جمعیت های زنبور عسل اروپا جمعاً حدود 5/12 میلیون است و سالانه حدود 110000 تن عسل تولید می کنند. مقدار محصول متوسط هر جمعیت نزدیک 10 کیلو می شود. با وجود اینکه مقدار محصول اروپا نسبتاً زیاد است معهذا کشورهای این قاره بزرگترین وارد کنندگان عسل هستند و بین همه این کشورها واردات عسل آلمانی غربی از قاره های جدید بیش از سایرین است. سال 1955 جمعاً 50000 تن عسل از قاره های جدید وارد اروپا شد که 30000 تن آن واردات آلمان غربی بود. مقدار واردات آلمان غربی در سال 1960 به 000/38 تن و در سال 1968 حتی به 000/45 تن رسید.
روسیه
به علت وسعت زیاد آن جداگانه درباره اش توضیح خواهم داد. روسیه با 10 میلیون جمعیت زنبور عسل سالانه حدود 000/100 تن عسل تولید می کند که تمام آن در داخل کشور مصرف می شود و به خارج صادر نمی گردد. بنابراین مقدار متوسط تولید برای هر کندو 10 کیلو عسل می شود.
در جنگ جهانی دوم بیش از نصف زنبورهایشان از بین رفته بود که تا این زمان به تدریج جبران شده است. امروزه به طور متوسط هر شرکت تعاونی حدود 80 جمعیت زنبور عسل دارد. تشکیلات دیگری نیز وجود دارد که به وسیله ی متخصصین اداره می شود و تا 6000 کندو در اختیار دارد.
آسیا بدون روسیه
آمارگیری در کشورهای مختلف آسیا مشکل بوده و آمار صحیحی در این باره وجود ندارد. تعداد جمعیت های این قاره بزرگ را حدود 4 میلیون و مقدار متوسط محصول هر جمعیت را معادل 7 کیلو حدس می زنند. بیشتر جمعیت ها در کندوهای ابتدایی و با قاب های غیر متحرک نگهداری می شوند. جمع محصول سالانه ی آسیا حدود 30000 تن است. مقدار محصول آنها به زودی زیاد خواهد شد. زیرا مرتب زنبورهای پر محصول اروپایی جانشین زنبورهای کم محصول محلی می گردند.
جمهوری خلق چنین فعالیت زیادی در این زمینه از خود نشان داده به طوری که در سال های اخیر تعداد جمعیت های یک استان کوچک ولی بسیار مستعد خود را از 8000 به 195000 رسانیده است.
آفریقا
آفریقا به عنوان بزرگترین تولید کننده موم در جهان نقش بسیار مهمی در زنبورداری بین المللی بازی می کند. قاره آفریقا جمعاً حدود 8 میلیون جمعیت زنبور عسل دارد که حدود 6 میلیون در کندوهای محلی و ابتدایی نگهداری می شوند. جمع تولید عسل این قاره حدود 45000 تن در سال است. از این گذشته آفریقا حدود 3500 تن محصول موم خود را همه ساله به بازارهای بزرگ جهان صادر می کند.
بین نژادهای مختلف موجود در آفریقا نژاد آپیس ملیفیکا کاپنسیس از لحاظ ظاهر و بزرگی مثل زنبورهای اروپایی هستند ولی فرقشان با همه زنبورهای جهان در این است که کارگرهای این نژاد می توانند مثل ملکه تخم هایی بگذارند که از آنها ملکه یا کارگر به وجود آید. در صورتی که این خاصیت در هیچ نژاد دیگری از زنبور عسل دیده نمی شود. کارگران سایر نژادها می توانند فقط زنبور تولید کنند.
آمریکا
آمریکا قاره ای جدید با گیاهان تازه برای زنبور عسل است. تعداد زیادی از گیاهان هم از قاره های قدیم به این جا آورده شدند. مقدار متوسط محصول هر کندو در قاره جدید خیلی بیشتر از قاره قدیم می باشد و این خود نشان دهنده ی قدرت تطابق زنبورها با این قاره است.
آمریکای شمالی دارای حدود 5/5 میلیون جمعیت زنبور عسل است که همگی در کندوهای مدرن نگهداری می شوند. تعداد جمعیت ها در آمریکای مرکزی جمعاً 5/1 میلیون و در آمریکای جنوب هم 5/1 میلیون است. مقدار متوسط محصول عسل در آمریکای جنوبی است یعنی؛ 18 کیلو برای هر جمعیت و جمع محصول آن 26000 تن در سال است که تقریباً همه اش صادر می گردند.
اقیانوسیه
استرالیا با بیش از 000/40 کندو سالانه حدود 000/15 تن عسل تولید می کند و با محصولی معادل 36 کیلو عسل به طور متوسط برای هر کندو، بعد از کانادا بالاترین تولید متوسط جهانی را دارد. البته این مقدار مربوط به تمام قاره ی استرالیا بوده و در بعضی از نقاط آن محصول خیلی بالاتر است. مثلاً در قسمت غربی آن مقدار متوسط محصول به 91 کیلو برای هر جمعیت می رسد مقدار زیادی از عسل استرالیا را زنبورها از گل درختان اوکالیپتوس جمع می کنند.
نیوزلاند نیز جمعاً 000/300 کندو دارد که سالانه حدود 9000 تن عسل تولید می کند.
و حدود 6000 تن از این عسل به بازارهای اروپا صادر می گردد. مقدار متوسط کشور 30 کیلو محصول عسل برای هر کندو است.
کمی پس از پایان جنگ دوم بین المللی مقدار تولید عسل جهانی 000/470 تن بوده که در سال 1990 کلاً تا 000/202/1 تن افزایش یافت.
آخرین آمار تولید جهانی عسل در مهمترین کشورهای تولید کننده که مربوط به سال 1990 می باشد را سازمان ملل به قرار زیر انتشار داده است.
تعداد کندوها در بعضی از کشورهای جهان و همچنین قاره های اروپا و آفریقا به قرار زیر اعلام شده.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید