عسل طبیعی

ارزش گرده به عنوان یک ماده غذایی مکمل یا دارو مهم است. دانستن این مطلب که گرده هر گونه ای مختلف است و هیچ نمونه گرده ای به تنهایی نمی تواند تمامی ویژگی های مربوط به گرده را دارا باشد حایز اهمیت است. بنابراین در اینجا ترکیب گرده از گونه های مختلف گیاهی می باشد، مگر اینکه از جهات دیگزی ذکر شده باشد. نتیجه منطقی این است که گرده موجود در یک کشور یا یک منطقه جغرافیایی نسبت به دیگر مناطق اختلاف دارد. کسانی که به گرده حساسیت دارند در طول سفرهایشان به این موضوع توجه کرده اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید