عسل طبیعی


امام صادق (ع) : مردم به چیزی همانند عسل ،درمان نجسته اند.(الکافی :ج 6 ص 332 ح1)

امام کاظم (ع) : عسل درمان هر درد است، اگر که ان را از شهدش جدا کنی .(المحاسن :ج2 ص300 ح1992)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید