عسل طبیعی

پیامبر خدا(ص): عسل ، درمان است. ( دعائم الاسلام: ج2 ص 148 ح 526)

پیامبر خدا(ص): بر شما باد دو درمان: عسل و قرآن . (سنن ابن ماجه: ج 2 ص 1142 ح 3452)

پیامبر خدا(ص): نزد من ، برای زن تازه زا ، درمانی همانند خرما و برای بیمار ، درمانی همانند عسل ، وجود ندارد( کنز العمال:ج 10 ص 44 ح 28279)

پیامبر خدا(ص): خداوند برکت را در عسل قرار داده است . در مان دردها ، در آن است و هفتاد پیامبر، دوام سودمندی آن را از خداوند خواسته اند. (مکارم الاخلاق: ج1 ص 359 ح 1173

پیامبر خدا(ص): به چیزی که برتر از یک شربت عسل ،درمان جسته نشده است .(کنز العمال : ج10 ص20 ح28168).

پیامبر خدا(ص): عسل چه خوب نوشیدنی است قلب را مراقبت می کند و سردی سینه را از میان می برد .(دار الفردوس : به جای سردی سینه را از میان می برد، عبارت کینه وحالت دل چرکینی از میان می برد آمده است .مکارم الاخلاق : ج1 ص358 ح 1168 .الفردوس : ج4 ص265 ح6780 )

پیامبر خدا(ص): عسل شفایی است که باد وتب را دور می کند .(جامع الاحادیث ،قمی :ص 101)

پیامبر خدا(ص): اگر در چیزی درمانی باشد ،در نیشتر حجامتگر و در نوشیدنی ای از عسل است .(عیون اخبار الرضا (ع) :ج2 ص35 ح83)

پیامبر خدا(ص): تازیان ، به چیزی بهتر از مکش حجامتگر یا نوشیدنی ای از عسل درمان نکرده اند.(المصنف عبد الرزاق :ج11 ص 30 ح19819 )
پیامبر خدا(ص): اگر در چیزی از این داروهایتان خیری باشد ،در نوشیدنی ای از عسل یا نیشتر حجامتگر و یا گزشی از آتش است و البته من داغ کردن را دوست ندارم .(صحیح البخاری :ج5 ص 2157ح 5375)

پیامبر خدا(ص): درمان در سه چیز است ،نوشیدنی ای از عسل ، نیشتر حجامتگر ، و گزی از اتش .اما من امت خویش از داغ کردن باز می دارم .(صحیح البخاری :ج5 ص 2151ح 5356)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید