عسل طبیعی

داستان های بیشمار و شایعه های زیادی درباره ی گرده ی گل و ارزش غذایی آن وجود دارد. غالباً گرده را با عنوان «تنها غذای کامل» نام نهاده اند. اینگونه نقل شده است که کار برجسته و اجرائی ورزشکاران به علت خوردن گرده و تغذیه از این غذای معجزه آسا می باشد. درست همانند زنبوری که همیشه در حال فعالیت است و داراید یک نقش مهم می باشد و به عنوان عضو فعال یک جامعه محسوب می شود. گاهی وقت ها بکار بردن نام های پیشنهادی، برچسب ها و توصیف هایی برای بازاریابی محصول های گوناگون حاوی گرده، فریب آمیز است. امیدهای دروغین و ایجاد خواسته هایی در مردم با بالا رفتن قیمت محصول همراه است.اینگونه امور، غیراخلاقی و غیرواقعی اند باید از انجام آنها اجتناب شود.
در هر صورت تشخیص صحت و درستی ادعاها و نظرات متعدد در این باره، بخصوص آن دسته از گزارش هایی که از افرادی مشهور به طبیبان بدست می آید، اغلب مشکل است. بالعکس، همیشه مطالعه علمی برای اثبات این مطلب که یک غذا (یا ماده ای با منشأ گیاهی) دارای خاصیت دارویی یا اثر سودمند باشد، وجود ندارد. علوم جدید بر طبق استانداردهای تدوین شده، متدها و روش ها و تکنولوژی ها قادر به اثبات این اثرات مفید می باشد. بطور کلی در پذیرش بیشتر ادعاها در تأیید گرده و همچنین دیگر فرآورده های ترکیبی حاصل از زنبور عسل باید توجه شود و جانب احتیاط را در این زمینه رعایت کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید