عسل طبیعی

مواد اولیه (با نسبت وزنی) به بیان پایلون (1960):
سقز سنگال یا سقز عربی   سه، آب       3/2، شکر         5/2، عسل        یک گلوکز       6/0، اسانس معطر     به مقدار کافی
سقز را در آب حل کرده آنرا در حالی که با کف¬گیر هم می¬زنید کمی گرم کنید. شکر را با عسل مخلوط کرده و گلوکز را بدان اضافه نموده و این خمیر را در حالی که به سرعت هم زده می¬شود، در حمام آب گرم بجوشانید. محلول سقز صاف شده را به شکر آب کرده اضافه کنید. تمام ترکیب¬ها را با هم گرم کرده و زمان مناسب برای پخت را با چکاندن مقدار اندکی از مخلوط بر روی قالب تعیین کنید. وقتی که اطمینان حاصل گردید که جوش بمرحله مناسبی رسیده است دمای کل مخلوط را به 85 تا 90 درجه سانتی¬گراد برسانید.
قالب¬هایی درون کشوها یا سینی¬های چوبی با لایه کلفتی از نشاسته آماده می¬شوند و سپس شکل دلخواه با قالب¬های موردنظر در نشاسته تهیه می¬شود. مایع به دقت درون این سوراخ¬ها یا ظرف پاشیده می¬شود. هنگامی که مخلوط خنک شد، سینی¬ها بر روی پرده توری بزرگی برگردانده شده و نشاسته اضافی زیر آن جمع می¬شود. سقزها را می¬توان با فشار تند هوا تمیز کرده وقتی که نشاسته اضافی از بین رفت سقرها با بخار شدید نم¬دار می¬گردند، سپس در پودر شکر غلتانده شده و برای چند دقیقه در یک اجاق قبل از بسته¬بندی خشک می¬شوند.
برای ایجاد تنوع، رنگ و مواد معطر مناسب را در آب حل کرده و به سقز اضافه می¬کنند. طعم مورد نظر را می¬توان در آخرین مرحله پخت نیز اضافه کرد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید